Regulamin Serwera XGaming.pl

Rodział 1
"Zasady Ogólne"

1.1. Korzystanie z serwera XGaming.pl jest darmowe. Zabronione jest zmuszanie osób przebywających na serwerze do uiszczania jakichkolwiek opłat.
1.2. Na serwerze obowiązuje wolność słowa, pochodzenia, języka, wieku, wyglądu oraz wyznania. Zabroniona jest dyskryminacja kogokolwiek za czynniki pochodzące spoza serwera.
1.3. Pomimo wolności językowej, należy wysławiać się i pisać poprawnie. Umyślne kaleczenie języków rodzimych oraz obcych jest zabronione.
1.4. Serwer odgradza życie prywatne od publicznego. Każdy ma prawo do zachowania prywatności lub wyznaczenia swojej granicy prywatności. Próby złamania przez osobę trzecią tejże granicy jest zabroniona.
1.5. Ze względu na troskę o użytkowników przebywających na serwerze zabrania się zachowań wulgarnych oraz nieetycznych tj.:
· obrażania, wyjątkiem jest punkt 5.5.,
· trollowania,
· ustawiania nieodpowiednich nazw,
· ustawiania nieodpowiednich opisów,
· ustawiania nieodpowiednich nazw kanałów,
· podszywania się pod osoby trzecie zwłaszcza Administracje serwera,
· wprowadzanie w błąd użytkowników np. k/d, rangi itd.
· używanie VPN oraz proxy,
· używanie wszelkich modulatorów oraz bindów,
· skakanie po kanałach.
· proszenie o rangi premium/administracyjne.
1.6. Zabronione jest reklamowanie czegokolwiek na serwerze. Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel serwera wyrazi zgodą na reklamę.
1.7. Na serwerze dozwolone jest zaczepianie oraz wysyłanie prywatnych wiadomości do innych osób w sytuacji. Zabronione jest nadużywanie powyższych przywilejów.
1.8. Każda osoba na serwerze ma prawo do posiadania dowolnie wybranych rang: 3 rangi dla grupy 4Fun oraz 4 rangi dla grupy gier.
1.9. Aby uzyskać rangę wieku, k/d oraz mocy należy podać odpowiedni link do swoich statystyk, w celu udowodnienia słuszności rangi.
1.10. Za nieprzestrzeganie oraz celowe łamanie regulaminu przewiduje się trzy rodzaje kar tj. ostrzeżenie słowne, kick oraz ban. Wymiar kary zostaje określony przez administratora.
1.11. Osoba, która została zablokowana jest zobowiązana do odczekania kary. Jeżeli zbanowany użytkownik w jakiś sposób ominie kare, skutkuje to permanentnym zablokowaniem możliwości przebywania na serwerze.
1.12. Każdy przebywający na serwerze jest zobowiązany do zapoznania się i zrozumienia regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
1.13. Każdy użytkownik ma prawo uczestniczyć w cyklicznych eventach organizowanych przez Administracje serwera.
1.14. Zabrania się podejmowania handlu na serwerze w jakiejkolwiek formie.
1.15. Zabronione jest wyciąganie numerów IP, telefonów oraz ataków DDOS.
1.16. Użytkownicy serwera mają prawo do zgłaszania swoich uwag i pomysłów odnośnie serwera do Administracji.
1.17. Zakaz używania nicków żeńskich poprzez osoby z rangą „zarejestrowany” i odwrotnie.

Rozdział 2
"Strefa Premium"

2.1. Strefę premium tworzą osoby z rangą Sponsor oraz Patron.
2.2. Każdy Sponsor/Patron ma prawo do posiadania kanału oraz bota muzycznego.
2.3. Każdy Sponsor/Patron może decydować, które osoby mogą mieć dostęp do kanału oraz określać zasady, jakie panują na poszczególnych kanałach. Wyjątkiem jest administracja serwera.
2.4. Każdy Sponsor/Patron ma określone przez właściciela serwera przywileje, których nie może nadużywać. Powinien z nich korzystać w sposób przemyślany oraz świadomy.
2.5. Każdy Sponsor/Patron jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu serwera. Nie przewiduje się zmniejszenia kary z powodu posiadanej rangi.
2.6. Jeżeli Sponsor/Patron złamie regulamin dostatecznie mocno, zastrzega się możliwość usunięcia rangi bez zwrócenia poniesionych kosztów.
2.7. Serwer XGaming nie uznaje zwrotów pieniędzy za wspiercie serwera w postaci zakupu rangi
2.8. Administrator może interweniować, jeśli jakakolwiek osoba złoży skargę na inną znajdującą się na kanale premium.

Rozdział 3
"Strefa Administracji"

3.1. Administratorem jest osoba, która posiada jedną z poniższych rang:
· Właściciel
· Technik
· Manager
· G.Admin
· H.Admin
· S.Admin
· Admin
· J.Admin
· T.Admin
· Helper
3.2. Powyższa lista obrazuje także hierarchie panującą na serwerze. Każdy administrator niższą rangą ma obowiązek wytłumaczenia swoich decyzji przed administratorem wyższej rangi.
3.3. Rangę administratora można dostać drogą rekrutacji. Każda osoba w kręgach administracyjnych zaczyna od rangi Helper.
3.4. Awanse możliwe są dla każdego administratora, w zależności od jego wcześniejszych dokonań oraz stopnia pomocy innym.
3.5. Każdy administrator zobowiązany jest do pomocy osobą przebywającym na serwerze w miarę jego możliwości. Jeżeli zadanie wykracza poza zakres możliwości administratora, należy powiadomić osobę, która takie możliwości posiada.
3.6. Administracja, z racji pełnionej roli, powinna być elokwentna, obiektywna i opanowana. To ona ma dawać przykład dla graczy odnośnie zachowania na serwerze.
3.7. To w gestii Administratora leż stwierdzenie złamania regulaminu przez użytkowników serwera, aby to stwierdzić musi bazować na dowodach, nie na przypuszczeniach oraz pomówieniach.
3.8. Administrator określa wymiar kary odnosząc się do swojego doświadczenia oraz intuicji.
3.9. Administrator musi określić dokładny powód blokady. Wyjątkiem jest właściciel serwera.
3.10. Właściciel ma prawo do zabrania wszelakich rang, bez podania powodu.
3.11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do podejmowania decyzji, które są niepodważalne.
3.12. Administrator to funkcja pełniona dobrowolnie. Oznacza to, że Administratorzy nie dostają żadnych wynagrodzeń.
3.13. Zakazuje się Administracji przyjmowania łapówek w żadnej formie. Użytkownik, który popełnił chęć przekupienia administracji, będzie ukarany zablokowaniem konta.

Rozdział 4
"Strefa Pomocy"

4.1. Każdy użytkownik ma prawo do korzystania z centrum pomocy.
4.2. Użytkownik przeniesiony na kanał pomocy przez Administratora musi wyjaśnić swój problem w sposób logiczny i zrozumiały.
4.3. Zakazuje się nadużywanie centrum pomocy lub wchodzenie na centrum pomocy w celach rozrywkowych np. aby porozmawiać Administratorem.
4.4. Przy skardze na danego użytkownika administrator ma prawo przenieść oskarżonego na kanał pomocy bez względu na to czy jest aktualnie zajęty.
4.5. Użytkownik kierując się w celu złożenia skargi na centrum pomocy, powinien mieć przygotowane dowody na osobę oskarżoną.
4.6. Jeśli użytkownik oszuka Administracje serwera, może zostać ukarany.
4.7. Jeżeli użytkownik uważa, iż Administrator nie dopełnił swoich obowiązków lub nie przestrzegał regulaminu, może złożyć skargę.
4.8. Każda osoba ma prawo ocenić zarówno, negatywnie i pozytywnie, Administratora na stronie xgaming.pl.
4.9. Aby otrzymać jakąkolwiek rangę należy udać się w tym celu na centrum pomocy lub przyznać rangę samemu sobie na stronie XGaming.pl.

Rozdział 5
"Strefa Publiczna"

5.1. Strefa Publiczna przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników serwera.
5.2. Strefa publiczna podzielona jest na sekcje związane z różnorakimi grami. Właściciel zastrzega sobie prawo do dynamicznych zmian na polu ilości kanałów oraz rodzaju gier występujących w strefie.
5.3. Na Strefie Publicznej kanały podzielone są ze względu na ilość miejsc. Zakazane jest przebywanie w ilości przekraczającej określony limit. Wyjątkiem jest Administracja serwera.
5.4. Strefa Publiczna przeznaczona jest przede wszystkim do wspólnego grania, aczkolwiek użytkownicy mają prawo do przebywania na kanałach Strefy w przypadku, gdy prowadzą wspólną rozmowę.
5.5. Jeżeli użytkownik wejdzie na kanał i zostanie poproszony o jego opuszczenie, ma obowiązek to zrobić. Jeżeli nie zastosuje się do polecenia w ciągu 1 minuty, pozostali użytkownicy mają prawo do wyzywania. Jednak użytkownicy decydujący się na wyzywanie, muszą mieć dowód, że 1 minuta minęła.
5.6. Właściciel zastrzega prawo do podziału Strefy Publicznej na strefę dla specjalnych rang np. k/d lub wiek.
5.7. Zakazane jest puszczenie muzyki na kanałach wbrew woli pozostałych osób, które przebywają na kanale.

Rozdział 6
"Strefa VIP"

6.1. Strefa V.I.P przeznaczona jest dla grup osób. Aby uzyskać kanał V.I.P należy zgromadzić 10 osób oraz okazać tą ilość Administratorowi.
6.2. Na kanałach V.I.P to właściciel kanału określa zasady rekrutacji oraz regulamin. To on określa hierarchie na pod kanałach i wyciąga konsekwencje w stosunku do osób, które ten regulamin łamią.
6.3. Regulamin rekrutacji oraz kanału nie może łamać regulaminu serwera.
6.4. Właściciel kanału V.I.P może odebrać użytkownikowi rangi bez podania przyczyny.
6.5. Administrator może interweniować, w przypadku, gdy właściciel nie posiada odpowiednich narzędzi do wymierzenia kary.
6.6. Kanał V.I.P może zostać usunięty, jeśli liczba osób aktywnych spadnie poniżej 10.
6.7. Nie przewiduje się maksymalnej liczby graczy będących na kanale V.I.P.
6.8. Użytkownik może przynależeć tylko do jednego klanu.
6.9. Właściciel ma prawo do określenia własnej nazwy klanu oraz ikonki.
6.10. Ilość pod kanałach zależy od ilości aktywnych użytkowników na kanale V.I.P.

Rozdział 7
"Strefa Prywatna i Tymczasowa"

7.1. Strefa Prywatna/Tymczasowa została stworzona dla grup znajomych, którzy chcą korzystaj z serwera bez ingerencji z zewnątrz.
7.2. Aby stworzyć kanał Prywatny należy udać się do administratora. Jedna osoba może mieć jeden kanał.
7.3. Strefa Prywatna/Tymczasowa, jest wolna od Administracji, właściciel odpowiada o zasady oraz egzekwowanie tych zasad.
7.4. Kanał Prywatny może zostać usunięty tylko w przypadku:
· zmiany opisu,
· zmiany numeru lub jego brak,
· braku zmiany daty.
7.5. Jeżeli kanał Prywatny nie posiada hasła, wtedy staje się kanałem Publicznym i obowiązuje go zasady z rozdziału 5.
7.6. Kanał Prywatny może posiadać maksymalnie 3 podkanały.

Rozdział 8
"Inne"

8.1. Rangę Friend otrzymuje użytkownik z polecenia Administratora. Administrator w momencie nadania rangi staje się odpowiedzialny za osobę z ów rangą.
8.2. Osoby, które chcą ubiegać się o rangę: Mini Youtuber, Mini Streamer, Streamer lub Youtuber, muszą okazać przed administracją swoje konta Twitch lub Youtube w celu sprawdzenia ilości follow/subskrypcji. Aby otrzymać powyższe rangi potrzebne jest:
· dla Mini Youtubera 1000 subskrypcji,
· dla Youtubera 3000 subskrypcji,
· dla Mini Streamera 1000 follow,
· dla Streamera 3000 follow.
8.3. Regulamin serwera xgaming.pl nosi znamiona utworu. Znaczy to, że w świetle prawa jest on objęty prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz plagiatowanie powyższego regulaminu bez zgody właściciela. Złamanie tego punktu będzie skutkowało podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

Copyright by XGaming.pl

Autor Apollo